کارتون| افزایش ۶۵ درصدی بستری شدگان کرونا در خراسان رضوی