معرفی بازی | شهر رؤیایی
علیرضا وفایی نیا

این بار به سراغ یک بازی شبیه‌ساز شهرسازی می‌رویم، یک بازی که می‌توانید در آن شهری رؤیایی را با همه‌ی جزئیاتش برای خودتان بسازید.

در بازی  باید از صفر و با منابع بسیار محدود یک شهر را با ساختمان‌ها، مسیرها و منابع طبیعی و غیرطبیعی مختلف گسترش دهید. هرقدر این شهر پیشرفته و شامل منابع متنوع باشد، مردم بیشتری به زندگی در آن تشویق می‌شوند.

زمانی‌که می‌خواهید ساختمان یا فروشگاهی را بسازید، باید منابع مورد نیاز آن را نیز به‌ دست بیاورید. در واقع، باید در مسیرهای مختلف، منابعی مانند برق و آب را تأمین کنید.

حتی مراکز تخلیه پسماند نیز باید آماده شده باشد. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که برای ساخت هریک از سازه‌های مختلف، به پول نیاز خواهید داشت. پس باید به فکر کسب درآمد باشید.

یکی از روش‌های کسب درآمد دریافت مالیات است. در قسمتی از بازی، می‌توانید با مشخص کردن مقدار مورد نظر، از شهروندان مالیات دریافت کنید.

هرقدر شهر پیشرفته‌‌تر و بزرگ‌تر و با امکانات مختلف بیشتری باشد، مالیات زیاد تأثیری روی رفتار مردم نمی‌گذارد، اما در صورت نبود امکانات کافی، شهروندها کم‌کم نارضایتی خود را نشان می‌دهند.

در اوایل بازی، تنها یک منطقه‌ی نسبتا بزرگ در اختیار دارید، اما با گذر زمان و رسیدن به حد مناسب و همچنین پول کافی، می‌توانید شهرهای دیگری را هم در اختیار بگیرید و آن‌ها را گسترش دهید.

زمانی‌که شهرهای دیگر را به‎‌دست آوردید، می‌توانید با احداث مترو و موارد دیگر، شهرها را به یکدیگر متصل کنید.