شعر کودک | برگ‌ها

در این دنیای زیبا
هزاران جور برگ است
یکی باریک و نازک
یکی شکل کف دست

یکی برگ گل سرخ
یکی برگ چنار است
یکی در جنگلی دور
پر از تیغ است و خار است
 
یکی داروی یک درد
یکی کمیاب و زیباست
یکی در ظرف دلمه
میان سفره‌ی ماست

مرجان زارع