خبر فوری
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | دریافت تصاویر

مشهد بر مدار عمران - پروژه احداث پردیس تئاتر

پروژه پردیس تئاتر شهر مشهد با مقیاس ملی و حدود 12 هزار متر مربع زیر بنا و 10 هزار متر فضا برای توقفگاه خودرو در حال اجراست. سالن اصلی این مجموعه نیز از پنج هزار متر مربع زیر بنا و 700 صندلی برخوردار است و همراه با سه سالن فرعی در حال احداث در مراحل اولیه است. فضاهایی همچون کتابخانه، موزه و نگارخانه برای این مجموعه نیز پیش بینی شده است. این پروژه بعد از گذشت 407 روز در اواسط مرداد ماه سال 1400 آماده بهره برداری خواهد شد.
عکاس : مصطفی عباسی
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}