شهرآرانیوز

پیاده‌روهای «صابر»، همچنان ناهموار

اجرای طرح پیاده‌روسازی در محله «شقایق 2» کافی نیست

نجمه موسوی کاهانی|یکی از مشکلات اصلی پهنه «9 دره» پیاده‌روهای نامناسب و غیرهم‌سطحی است که به دلیل شیب زیاد و کوچه‌های باریک ایجاد شده است. مشکلی که به گفته وحید امینی مقدم، نایب رئیس شورای اجتماعی محله «شقایق 2» در سال گذشته قول‌هایی برای رفع آن داده شد اما هنوز اقدامی نشده است.

 

ناهم‌سطح بودن پیاده‌رو در خیابان اصلی
امینی مقدم می‌گوید: اختلاف سطح در خیابان اصلی شهید صیاد شیرازی بسیار زیاد است، تا حدی که در برخی قسمت‌ها این اختلاف بیش از یک متر می‌شود. در خیابان «فکوری11» بهسازی پیاده‌روها از طریق طرح «محله ما» انجام شد اما کوچه‌های صابر در «شقایق2» از این طرح بی‌بهره ماند. با توجه به بهسازی خیابان فکوری11 که در طرح «محله ما» انجام شد، مردم محله «شقایق2» نیز به‌طور جدی خواستار بهسازی پیاده‌روها هستند. هرچند این طرح هم در بخشی از این محله به‌طور نیمه‌کاره رها شده است.

 

مشکل‌ساز شدن بهسازی بی‌کیفیت
امینی مقدم ادامه می‌دهد: موضوع بعدی به پیاده‌روسازی خیابان »صابر 1»(شهید قاسمی) برمی‌گردد که به درخواست شورای اجتماعی محله انجام شد اما کیفیت این بهسازی بسیار پایین بوده است. کوچه‌های فرد «شهید قاسمی‌» همان‌طور خاکی رها شده است و در کوچه‌های زوج «شهید قاسمی‌» نیز شیب‌بندی‌ها رعایت نشده و مسیر آب به سمت خروجی‌های اصلی در ادامه کوچه رها شده است. مردم در مطالبه‌ای که از پیمانکار داشتند قول تکمیل پروژه را گرفتند اما بعد از گذشت 3ماه هنوز خبری نیست.همچنین از ابتدای خیابان «صابر 3» تا تقاطع آن با خیابان «صابر 2» بهسازی انجام‌شده و بعد از آن رها شده است. از آنجایی که این کوچه مسیر تردد گردشگران تا کوه پارک است رسیدگی به پیاده‌روها می‌تواند جذب گردشگر را افزایش دهد و نامناسب بودن آن بار منفی برای محله به همراه دارد. پیاده‌رو جلوی مدرسه «تهذیب» هم خاکی رها شده است که با بازگشایی مدارس بی‌شک مشکل‌ساز می‌شود.

 

هیچ پروژه‌ای نیمه‌تمام نمانده است
رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه9 نیزمی‌گوید اعتبار پروژه‌های محله «شقایق2» به اتمام رسیده و تا باز شدن اعتبارات بعدی، پروژه‌ای دراین محل اجرا نخواهد شد.وحید طهماسبی با تأکید بر اینکه هیچ پروژه‌ای در خیابان صابر نیمه‌کاره رها نشده است می‌گوید: در خیابان «صابر1» 2پروژه جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی داشتیم. تا جایی که اعتبار در اختیار ما بود این پروژه پیش رفت. در خیابان «صابر3» فقط جدول‌گذاری داشتیم و پیاده‌روسازی در این قسمت در دستورکار ما نبوده است از همین‌رو هیچ پروژه نیمه‌کاره‌ای وجود ندارد. در 2بخش لچکی کوچک خاکی جلوی مدرسه تذهیب نیزپروژه فضای سبز تعریف شده است.او کیفیت اجرای کار را منوط به همکاری اهالی می‌داند و می‌گوید: با توجه به شیب موجود در کوچه‌های صابر و همکاری‌نکردن ساکنان با پیمانکار، در اجرای پروژه مشکلات زیادی داشتیم. اهالی با جاری‌کردن آب‌های سطحی خانه‌هایشان در مسیر مصالح و ابزار کار پیمانکار، باعث چندباره‌کاری و پایین آمدن کیفیت در اجرای پروژه شدند. رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه پیاده‌روسازی خیابان صیاد شیرازی را یکی از برنامه‌های 1400 دفتر توسعه محله ذکر می‌کند و می‌افزاید: با تأیید اعتبارات هم‌سطح‌سازی این خیابان اصلی در دستورکار قرار می‌گیرد.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}