منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر مشهد(92)

فصل یازدهم: حق بر محیط زیست
11-1- حفاظت و نگهداری
مدیریت شهری موظف است مناطقی که مشکلات زیست‌محیطی حاد یا رو به افزایش دارند را در اولویت برنامه‌ریزی و مدیریت قرار دهد.
مدیریت شهری موظف است آموزش‌های همگانی را درباره موضوعات زيست‌محيطی توسعه و ترویج دهد.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->