آخرین سال قرن در جامه داستان

چهارمین دوره جایزه ارغوان با محوریت داستان کوتاه برگزار می شود. موضوع این رقابت ادبی «آخرین سال قرن» و ویژه داستان نویسان جوانی است که حداکثر سی سال دارند. داوران معرفی شده جایزه ارغوان به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان. آخرین مهلت ارسال داستان به این مسابقه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ و تارنمای آن www.jayezeharghavan.ir است.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->