نماد‌های شستا، خودرو، شپنا، وتجارت، برکت، فولاد و شبندر از پر تراکنش‌های بازار بودند. همچنین نماد های فارس، شستا، تاپیکو و خودرو بیش‌ترین تأثیر مثبت را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نمادهای تاپیکو، وملی، وتوکا، خگستر و خزامیا بیشترین تقاضا و نمادهای پدرخش، ثاباد، و خودرو با بیشترین عرضه همراه بودند. همچنین در فرابورس نمادهای شغدیر، کگهر، دی، بکهنوج بیشترین تقاضای خرید را نشان می‌دهند.