مهم ترین سرمایه شهرداری ها

مهدی یاراحمدی خراسانی - مدرس دانشگاه

فرایندهای «مدیریت شهری»، شبانه روز، مستمر و بدون وقفه ادامه دارد. لحظه ای درنگ کافی است تا بسیاری از امور بر زمین بماند و زندگی در شهر مختل شود، پس هیچ یک از عناصر انسانی در شهرداری ها نمی توانند در انجام وظایف خود ذره ای تعلل کنند یا به خود اجازه دهند امری را ناتمام بگذارند. بر این اساس، کارکنان این ابرسازمان نسبت به سایر مجموعه های دولتی یا نیمه دولتی، کاری سخت، پیچیده و طاقت فرسا پیش روی خود دارند. از پاکبانان، راننده های اتوبوس و تاکسی ها گرفته تا آتش نشان ها و کارکنان حوزه خدمات شهری، فنی و عمرانی، پارک ها و بوستان ها همچنین سایر کارکنان و کارشناسان بخش های مختلف شهرداری همه و همه بخشی از جریان امور را در دست دارند و نقش خود را در اداره شهر و انجام وظایف متکثر و متنوع آن ایفا می کنند.
دامنه چرخش نیرو در شهرداری ها نسبت به سایر سازمان ها گسترده تر است، ولی باتوجه به جنس و ماهیت فعالیت ها، کارکنان شهرداری بیشتر در معرض فرسودگی شغلی و آسیب های ناشی از آن قرارمی گیرند، لذا در مواجهه با کادر انسانی شهرداری ها باید چند مقوله اساسی محل توجه ویژه برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه اداره شهر قرار گیرد:
اول: تازه نگه داشتن توان نیروی انسانی شهر از طریق اصول علمی همچون «توسعه، غنی سازی و چرخش شغل».
دوم: ایجاد آرامش ذهنی و روحی از طریق اموری همچون افزایش راهکارهای حمایتی و کاهش حداکثری دغدغه های معیشتی آن ها. سوم: تکریم کارکنان شهرداری و ارج نهادن به خدمات آن ها که سبب افزایش منزلت اجتماعی و شغلی نیز می شود و چهارم: بازطراحی نقش و وظایف کارکنان حین هوشمندسازی فرایندهای شهری که هم زمان با خدمات الکترونیک، توانمندسازی کارکنان برای انجام امور در سطحی بالاتر و به شکلی دیگر فراهم می شود.
هرچند در نظام اداری کشور(درقالب شعار یا عادت) مرسوم شده است که «نیروهای انسانی» را مهم ترین سرمایه سازمان ها توصیف کنند و در عمل چندان محل توجه قرار نگیرند، آن ها که تجربه مدیریت در شهرداری ها را دارند، به خوبی می دانند افرادی که در این سازمان در خط مقدم ارتباط با مردم و انجام خدمات شهری قرار دارند، بدون شعار و تعارف، سرمایه واقعی و ارزشمند سازمان محسوب می شوند و سلامت روحی و روانی آن ها به اضافه کیفیت عملکرد و خلاقیت و نوآوری شان به صورت مستقیم بر افزایش سطح رضایتمندی و رفاه مردم و حس خوب آن ها اثر می گذارد، پس مراقبت و حمایت از این سرمایه های مهم و تلاش در جهت بهبود سطح عملکرد و توسعه آن ها ، باید به عنوان راهبردی اساسی در کانون توجه شوراها و مدیران شهری قرار گیرد.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->