شهرآرانیوز

مرگ مغزی

| شهرآرانیوز
اهدای اعضای نوجوان مرگ‌مغزی در مشهد، نجات‌بخش زندگی ۷ بیمار شد (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)
مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای نوجوان چهارده‌ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به هفت بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.
کد خبر: ۲۲۸۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

بانوی مرگ مغزی در مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۷۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

بانوی مرگ مغزی در مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۷۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۶۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

جوان مرگ مغزی در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۶۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در مشهد نجات‌بخش زندگی ۴ بیمار شد (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۵۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی، نجات‌بخش جان پنج بیمار شد (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو جوان ۲۸ ساله مرگ مغزی ساکن بجنورد در مشهد به پنج بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.
کد خبر: ۲۲۵۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در مشهد نجات‌بخش جان ۶ بیمار شد (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۵۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

دختر نوجوان مرگ مغزی در مشهد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای دختر نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات زندگی سه بیمار نیازمندبه‌عضو شد.
کد خبر: ۲۲۳۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

بانوی مرگ مغزی در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید (۲ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۳۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

مرگ مغزی دختر ۱۹ ساله در مرکز زیبایی غیرمجاز در اهواز
معاون درمان دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: یک خانم ۱۹ ساله از یکی از روستا‌های استان به منظور عمل جراحی زیبایی صورت به یکی از مراکز زیبایی غیرمجاز زیرزمینی مراجعه کرده که به علت خونریزی و تزریق داروی اشتباه دچار مرگ مغزی شد.
کد خبر: ۲۲۳۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

اهدای عضو جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید (۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۳۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید (۲۹ فروردین ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۲۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی نیشابوری به چهار بیمار جان بخشید (۲۸ فروردین)
مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای جوان ۱۸ ساله مرگ مغزی ساکن نیشابور به چهار بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.
کد خبر: ۲۲۲۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

بانوی سبزواری مرگ مغزی به ۷ بیمار نیازمند عضو جان بخشید (۲۷ فروردین)
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: نخستین اهدای عضو در غرب خراسان رضوی امسال با پیوند هفت عضو بانوی مرگ مغزی شده سبزواری به بیماران نیازمند عضو انجام شد.
کد خبر: ۲۲۲۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

بانوی مرگ مغزی در مشهد نجات‌بخش زندگی ۵ بیمار شد (۲۷ فروردین ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۱۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید (۲۶ فروردین ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۱۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید (۲۵ فروردین ۱۴۰۳)
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۱۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

افزایش ۳۹ درصدی بیماران مرگ‌مغزی منجر به اهدای عضو در شمال شرق کشور
مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شمار بیماران مرگ مغزی منجر به اهدای عضو در این دانشگاه که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد، ۳۹ درصد در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.
کد خبر: ۲۲۰۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

جوان مرگ مغزی در مشهد به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید (۲۰ فروردین ۱۴۰۳)
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.
کد خبر: ۲۲۰۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->