اینجا به صراحت عرض می‌کنم حقیقت ندارد و خدا را هزار بار شکر بعد از تست، همه در سلامت هستیم و تعطیلی ضبط و استودیو فقط به دلیل جلوگیری از ابتلای داور‌ها ، عوامل و شرکت‌کنندگان و از همه مهمتر حفظ سلامتی تماشاگران در موج جدید کرونا بوده است.

منبع: برنا