خبر فوری
تغییر در لایحه رتبه‌بندی معلمان منجر به هزینه سنگین به قشر‌های دیگر خواهد شد
دولت پایبندی خود به اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان طبق منابع پیش‌بینی شده را اعلام کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس خواسته است، نظام رتبه‌بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود، چون در لایحه منابع به اندازه پیش‌بینی شده است و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشر‌های دیگر منجر خواهد شد.

همچنین معاون امور مجلس رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت به موضوع رتبه‌بندی و لایحه پایبند است، گفت: اگر در مجلس موضوعاتی اضافه شود بار مالی آن چند برابر و مشکلات ایجاد خواهد شد.

لایحه رتبه‌بندی معلمان هم‌اکنون توسط مجلس در حال بررسی است و تا کنون نمایندگان با ماده (۳) لایحه موافقت کرده‌اند و بر این اساس معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج‌گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

لایحه رتبه‌بندی معلمان که توسط دولت به مجلس ارسال شده بود، بدین شرح است:

ماده ۱: در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

ماده ۲: در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱: معلمان: به افرادی اطلاع می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیرو‌های توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحد‌های آموزشی و تربیتی

۲: شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

۳: صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برایند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

۱.۳. شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌ها، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

۲.۳. شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتب با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی- یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن‌ها برخوردار باشد.

۳.۳. شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

۴: تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سال‌های خدمت کسب نموده‌اند.

۵: نظام رتبه‌بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیند‌هایی است که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می‌شود.

۶: رتبه: سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و عملکرد‌های فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزیابی تعیین می‌شود.

ماده ۳: معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می‌گیرند.

ماده ۴: رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه تعیین می‌شود.

ماده ۵: فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

تبصره: افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۶: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری، حداقل چهار سال می‌باشد. (به شرط حضور مداول در چهار سال)

تبصره ۲: دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی‌ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل سه سال می‌باشد. ضوابط و مقررات این تبصره در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است.

ماده ۷: در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد (%۸۰) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده‌های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب کرده یا می‌کنند، به ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

تبصره ۱: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.

تبصره ۲: دولت مکلف است همه امتیازات و درصد‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور می‌باشد.

تبصره ۳: فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

ماده ۸: در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تمام وقت شدن معلمان، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین نامه اجرایی این قانون اقدام کند.

ماده ۹: آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
داود
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
0
0
جناب آقای میر کاظمی فرار مالیاتی و خارج کردن ارز از کشور توسط پزشکان و حقوق بالای شرکت نفت و صنایع جانبی و بانکی ها و سازمان برق هیچ گونه فشار بر اقشار دیگر وارد نمیکند؟!اگه واقعن صادقانه می فرمایید جلوی فرار مالیاتی و خروج ارز از کشور و همسان سازی حقوق دیگر کارمندان با معلمان اقدام کنید
داود
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
0
1
جناب آقای میر کاظمی فرار مالیاتی و خارج کردن ارز از کشور توسط پزشکان و حقوق بالای شرکت نفت و صنایع جانبی و بانکی ها و سازمان برق هیچ گونه فشار بر اقشار دیگر وارد نمیکند؟!اگه واقعن صادقانه می فرمایید جلوی فرار مالیاتی و خروج ارز از کشور و همسان سازی حقوق دیگر کارمندان با معلمان اقدام کنید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
1
0
معلولین شدید و خیلی شدیدفاقددرامد متأهل در شرایط سختی زندگی می کنند متاسفانه نمایندگان مجلس با وجود کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی اسرار بر افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان دارند اگر بودجه دارید چرا برای اجرای قانون حمایت از معلولان اعتباری اختصاص نمی دهید آقای حاجی بابایی آیا از زندگی خانواده های معلولین خبر دارید که ای چنین اسرار بر افزایش حقوق فرهنگیان دارید آیا این عدالت است معلولی با وضعیت بحرانی معیشتی که توانایی کار کردن را هم ندارد این حقش باشد؟ واقعا نمایندگان مجلس و دولت باید خجالت بکشند از این که معلولین چنین وضعیتی دارند
یک معلم
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
0
1
اما اگر اقشار دیگر سه چهار برابر معلمان دریافتی و خدمات داشته باشند هیچ اجحافی به معلمان نمی شود آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه؟؟؟؟؟
احمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
0
0
سلام وقتی یک استاد دانشگاه درس نمی دهد و حتی رتبه های علمی که استاد دانشگاه دریافت می کنه با مقالات و ترجمه های دانشجویان هست و 12 ساعت تدریس موظفی استاد دانشگاه به اندازه نیم ساعت هم ارزش نداره در حالی که معلم 3 یا 4 برابر استاد دانشگاه تدریس داره معلم با مدرک برابر با استاد دانشگاه می گیره به طور متوسط 6 میلیون اونوقت استاد دانشگاه می گیره 50 میلیون جالب اینجاست آخر ترم هم استاد دانشگاه زورش میاد برگه صحیح کنه با زحمت بیشتر معلم چرا باید استاد دانشگاه اینقدر بیشتر از معلم بگیره اگر پول نیست برای همه نباید باشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
0
0
من کارمند شرکت برق با 15 سال سابقه کار و مدرک دکتری کل حقوق و مزایای دریافتی من ماهانه 9 میلیون تومان است. قابل توجه آقا داود
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}