شهرآرانیوز

اوقات شرعی

| شهرآرانیوز
اوقات شرعی امروز مشهد (دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌وهشتم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌وهشتم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۲۰۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

اوقات شرعی امروز مشهد (یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌وهفتم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌وهفتم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۲۰۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

اوقات شرعی امروز مشهد (شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌وششم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌وششم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۹۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

اوقات شرعی امروز مشهد (جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌وپنجم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌وپنجم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۹۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

اوقات شرعی امروز مشهد (پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌وچهارم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌وچهارم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۹۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

اوقات شرعی امروز مشهد (چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌وسوم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌وسوم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۹۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

اوقات شرعی امروز مشهد (سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌ودوم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌ودوم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۹۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

اوقات شرعی امروز مشهد (دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳) | بیست‌ویکم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیست‌ویکم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۹۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

اوقات شرعی امروز مشهد (یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳) | بیستم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با بیستم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۸۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

اوقات شرعی امروز مشهد (شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳) | نوزدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با نوزده رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۸۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

اوقات شرعی امروز مشهد (جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳) | هجدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با هجدهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۸۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

اوقات شرعی امروز مشهد (پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳) | هفدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با هفدهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۸۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

اوقات شرعی امروز مشهد (چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳) | شانزدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با شانزدهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۸۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

اوقات شرعی امروز مشهد (سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳) | پانزدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با پانزدهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۸۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

اوقات شرعی امروز مشهد (دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳) | چهاردهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با چهاردهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۷۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

اوقات شرعی امروز مشهد (یک‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳) | سیزدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ یک‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با سیزدهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۷۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

اوقات شرعی امروز مشهد (شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳) | دوازدهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با دوازدهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۷۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

اوقات شرعی امروز مشهد (پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳) | دهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با دهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۷۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۲

اوقات شرعی امروز مشهد (چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳) | نهم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با نهم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۷۶۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

اوقات شرعی امروز مشهد (سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) | هشتم رمضان
اوقات شرعی مشهد، ساعت اذان صبح و اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با هشتم رمضان ۱۴۴۵ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۲۱۷۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->